Sinds een aantal jaren is het terugplaatsen van de dop op de naald van een injectiespuit (het zogenaamde “recappen”) verboden. Dit is om het gevaar op een prikaccident te verminderen. Degene die zich met een gebruikte naald heeft geprikt moet namelijk een protocol door voordat men weer aan het werk mag, en dit kan weken duren. Dit maakt het met de hand verwijderen van naalden van dentale injectiespuiten met schroefdraad niet meer mogelijk. Om de naalden alsnog te kunnen verwijderen heeft BPO in opdracht van Sharpfield BV de NeedleOff ontwikkeld. BPO heeft de complete ontwikkeling gedaan van idee schetsen, engineering, 3D print prototypes met elektronica tot en met de productiebegeleiding.

De draagbare en intuïtieve NeedleOff werkt met iedere dentale injectiespuit met schroefdraad. Het ontwerp maakt het mogelijk om met één hand de naald veilig te verwijderen. De naald wordt direct na de laatste injectie door de behandelaar in de NeedleOff gestoken. NeedleOff omklemt de naald en draait die automatisch van de spuit. Na het uitnemen van de spuit valt de naald in de geïntegreerde Sharptainer. Deze Sharptainer heeft een opslagcapaciteit van 400 naalden en dankzij het slimme ontwerp sluit deze automatisch bij het verwijderen uit NeedleOff. Later kan de Sharptainer permanent worden verzegeld voor veilige verdere afvalverwerking.

BPO heeft in opdracht van Sharpfield B.V. de gehele ontwikkeling van de NeedleOff op zich genomen. Concurrerende producten die al op de markt waren hadden een belangrijk nadeel: ze werkten niet betrouwbaar, of waren geschikt voor maar één of hooguit enkele soorten naalden. Voor NeedleOff was het van belang dat alle dentale naalden met schroefdraad betrouwbaar verwijderd en opgeslagen kunnen worden. BPO heeft in het begin van het traject dan ook de nadruk gelegd op ideeën voor het vastgrijpen en afdraaien van de naalden. Hiervoor is uiteindelijk het gepatenteerde afdraaimechanisme ontwikkeld, dat in de grijpercassette is gemonteerd. Deze kan worden verwisseld, waardoor het mogelijk is om voor iedere procedure gedurende de dag een schone grijpercassette te gebruiken.

BPO heeft de nadruk gelegd op het ontwerpen van een betrouwbaar afdraaimechanisme, de werking daarvan is geverifieerd door in een relatief vroeg stadium volledig werkende 3D-print prototypes te bouwen en te testen in de praktijk. Hierna is verdergegaan met de uitontwikkeling van het gehele apparaat, inclusief het aansturen van de ontwikkeling van de elektronische componenten en software. Door gebruik van RFID tags in de Sharptainers is het onmogelijk om te veel naalden in een container te laten verdwijnen. De veilige inhoud is gemaximeerd op 400 naalden, waarna er een nieuwe Sharptainer geplaatst moet worden om de NeedleOff weer te activeren.

BPO heeft tijdens de ontwikkeling meermaals een serie van 10 stuks volledige functionele prototypes gemaakt, zodat deze getest konden worden in tandartspraktijken. Met behulp van deze volledig functionele prototypes is het mogelijk gebleken om in een vroeg stadium het betrouwbaar functioneren en de interactie van gebruikers met het apparaat te bekijken en waar nodig te verbeteren. Meer dan 25 origineel ontworpen onderdelen zijn vervolgens door BPO uitontwikkeld tot produceerbare onderdelen. Tenslotte is BPO nauw betrokken geweest bij het beoordelen en goedkeuren van de componenten en het eindproduct. Na succesvolle afronding van deze laatste stappen is NeedleOff nu gereed voor introductie!

NeedleOff is vanaf heden te bestellen. Voor meer informatie zie: www.needleoff.com

Wat je ook nodig hebt, we zijn hier om te helpen

Heeft u een vraag?

Stel een vraag