Productontwikkeling & Engineering

Zoekt u een specialist voor kunststof productontwikkeling en engineering? BPO is gespecialiseerd in kunststof productontwerp. Wij ontwikkelen slimme, innovatieve producten in een integraal traject van idee tot detailontwerp.

Slimme en innovatieve productontwikkeling

Het detailontwerp wat we afleveren na het productontwikkelingsproces is gereed voor het vervaardigen van de productiemiddelen. Wij verzorgen eventueel alleen een deeltraject zoals een gezamenlijke brainstorm, een haalbaarheidsstudie, conceptontwikkeling en -visualisatie of het technisch uitwerken van uw conceptontwerp.

Analysefase

Het ontwerptraject begint met een analysefase waarin we in samenspraak de randvoorwaarden voor het te ontwikkelen product opstellen en kwantificeren. Daarbij kijken we naar alle fases uit de levenscyclus van een product: van de ontwikkeling tot het gebruik. We nemen ook productie, assemblage, opslag, transport, installatie en end-of-life mee bij het opstellen van het pakket van eisen. Dit pakket van eisen werken we gedurende het ontwikkelproces bij, passen het aan en breiden het uit. Dit is van groot belang, want uiteindelijk zullen de gestelde eisen de kostprijs van het product grotendeels bepalen.

Conceptontwikkeling

Gedurende de conceptontwikkeling gebruiken we creativiteitstechnieken en technische hulpmiddelen om één of meer concepten te creëren. Denk aan brainstormen, topologiesimulaties en conceptuele simulaties. Ieder concept is een andere combinatie van deeloplossingen waarmee het product voldoet aan de belangrijkste randvoorwaarden. De concepten worden gevisualiseerd en vastgelegd als schetsen en gerenderde 3D CAD-modellen.

Detailleren van kunststof producten

Wanneer het conceptontwerp vastligt, werken we het ontwerp uit tot het volledig gedetailleerde product. In een aantal stappen leggen we het materiaal vast en bepalen we de benodigde wanddiktes en verribbing van de onderdelen. Daarbij zetten we simulaties in om de gewenste belastbaarheid en produceerbaarheid te berekenen. Daarnaast maken we gebruik van prototypes voor het functioneel testen van het concept. Onze 3D-printers maken prototypes waarmee we uw product functioneel testen. Ook geven deze modellen een goed beeld van het mogelijke eindresultaat.

Modellen

BPO legt het ontwerp gedurende het project vast in 3D CAD-modellen. Deze modellen zijn voorzien van alle productietechnische details en leveren we samen met de technische tekeningen om de matrijsbouw of productie van uw product te starten.

BPO, we know how

Heeft u een technische uitdaging?

BPO ontwikkelt uw idee tot een functioneel en maakbaar product. We analyseren uw uitdaging en ontwikkelen efficiënte en kundige oplossingen, op totaal- en detailniveau. We bieden u een volledig ontwerptraject of ondersteunen uw eigen productontwikkeling met onze kennis, ervaring en technische hulpmiddelen, zoals simulaties.

Wat je ook nodig hebt, we zijn hier om te helpen

Heeft u een vraag?

Stel een vraag