Algemene voorwaarden

Al onze aanbiedingen worden aangenomen en uitgevoerd volgens de leveringsvoorwaarden van de R.V.O.I. 1987, herziene druk van 1993, de regeling van de verhouding tussen opdrachtgever en adviserend ingenieursbureau. De voorwaarden zijn op aanvraag in te zien. In afwijking van hetgeen de RVOI aangeeft inzake modelrecht en intellectueel eigendom, draagt BPO deze rechten over aan de opdrachtgever, mits alle betalingen betreffende het project aan BPO zijn voldaan. Aan deze bepaling kunnen geen rechten worden ontleend.

BPO, we know how

Heeft u een technische uitdaging?

BPO ontwikkelt uw idee tot een functioneel en maakbaar product. We analyseren uw uitdaging en ontwikkelen efficiënte en kundige oplossingen, op totaal- en detailniveau. We bieden u een volledig ontwerptraject of ondersteunen uw eigen productontwikkeling met onze kennis, ervaring en technische hulpmiddelen, zoals simulaties.

Wat je ook nodig hebt, we zijn hier om te helpen

Heeft u een vraag?

Stel een vraag